Look Media

Look Media är en byrå i Malmö som jobbar med att marknadsföra produkter och varumärken på ett annorlunda och kreativt sätt. De behövde en ny hemsida då de hade vuxit ur sin gamla. För dem var det viktigt att tydligt kunna visa sina olika tjänster och att få med alla sina referenser på ett överskådligt sätt.

Vi har jobbat mycket med att göra användargränssnittet så tydligt och lätthanterligt som möjligt så att de själva på ett enkelt sätt kan lägga till nya referenser. Fokus har också varit att presentera alla deras snygga bilder på ett bra sätt.

Tjänst:

Plattform:

WordPress

Adress: